Заяви шоферів Української Центральної Ради про виплату коштів. 27, 31 березня 1918 р.

Заяви шоферів Української Центральної Ради про виплату коштів. 27, 31 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 10

Leave a Comment