З журналу засідання Ради Народних Міністрів про зобов’язання усіх урядовців з Наддніпрянської України, що перебувають на території Західної Області УНР, негайно прибути до місць розташування установ. 16 квітня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів про зобов’язання усіх урядовців з Наддніпрянської України, що перебувають на території Західної Області УНР, негайно прибути до місць розташування установ. 16 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 116 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту