Звернення президії Національної Ради і Ради Державних Секретарів Західноукраїнської Народної Республіки до Директорії УНР про затвердження договору про злуку, 16 січня 1919 р.

Звернення президії Національної Ради і Ради Державних Секретарів Західноукраїнської Народної Республіки до Директорії УНР про затвердження договору про злуку, 16 січня 1919 р.

ЦДАВО України, ф.1429, оп.1, спр.5, арк.2

Leave a Comment