Наказ Головної команди Війська УНР (ч. 168) щодо персональних посвідчень. 22 вересня 1919 р.

Наказ Головної команди Війська УНР (ч. 168) щодо персональних посвідчень. 22 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 66 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту