Фрагмент Положення про Головне управління Генерального штабу. 9 вересня 1918 р.

Фрагмент Положення про Головне управління Генерального штабу. 9 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 4. Спр. 3. Арк. 310

Leave a Comment

Перейти до вмісту