Титульний аркуш формулярного списку про службу ординарного професора і секретаря ради Харківського технологічного інституту Імператора Олександра ІІІ, статського радника Вікентія Гербурт-Гейбовича (8 червня 1918 р.).

Титульний аркуш формулярного списку про службу ординарного професора і секретаря ради Харківського технологічного інституту Імператора Олександра ІІІ, статського радника Вікентія Гербурт-Гейбовича (8 червня 1918 р.).

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 362. Арк. 138

Leave a Comment

Перейти до вмісту