“Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta” (“Затверджені умови договору між гетьманом та Військом Запорозьким, в стислому огляді зібрані”) – Конституція гетьмана Пилипа Орлика у скороченому вигляді. 5 квітня 1710 р.

“Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta” (“Затверджені умови договору між гетьманом та Військом Запорозьким, в стислому огляді зібрані”) – Конституція гетьмана Пилипа Орлика у скороченому вигляді. 5 квітня 1710 р.

ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 72, арк. 3 зв.-4. Копія з оригіналу, що зберігається в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, колекція «Cosacica». Складається з 16 пунктів. Мова латинська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту