Текст перекладу французькою мовою Резолюції Українського національного конгресу, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном.

Текст перекладу французькою мовою Резолюції Українського національного конгресу, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 119, арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту