Лист Міністра меліорації і водного господарства УРСР до Ради Міністрів Української РСР про допомогу у придбання приладів та споряджень для забезпечення контролю за радіоактивним забрудненням води у відкритих водоймах. 3 травня 1986 р.

Лист Міністра меліорації і водного господарства УРСР до Ради Міністрів Української РСР про допомогу у придбання приладів та споряджень для забезпечення контролю за радіоактивним забрудненням води у відкритих водоймах. 3 травня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 499. Арк. 35

Leave a Comment