Про курси українознавства, зорганізовані Товариством Полуботка – з всеросійських газет. 24 червня 1917 р.

Про курси українознавства, зорганізовані Товариством Полуботка - з всеросійських газет. 24 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3156, оп. 1, спр. 140, арк. 8зв.

Leave a Comment