233

233

Чернетки розроблення зразків грошових знаків. [1918 р.].
ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 197. Арк. 47, 59

Leave a Comment

Перейти до вмісту