Воєнний звіт І-ої батареї українського війська в Перемишлі. [23] листопада 1918 р.

Воєнний звіт І-ої батареї українського війська в Перемишлі. [23] листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3940. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 3

Leave a Comment