Посвідчення В. Сімовича — члена культурного комітету в таборі м. Раштатт, Німеччина. 23 вересня 1917 р.

Посвідчення В. Сімовича — члена культурного комітету в таборі м. Раштатт, Німеччина. 23 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4446, оп. 1, спр. 1, арк. 2

Leave a Comment