Довідки про творчий внесок академіків АН УРСР М. Амосова, І. Коваленка, О. Кухтенка у створенні двотомника «Енциклопедії кібернетики» за підписом директора Інституту кібернетики АН УРСР академіка В. Глушкова. Квітень 1978 р.

Довідки про творчий внесок академіків АН УРСР М. Амосова, І. Коваленка, О. Кухтенка у створенні двотомника «Енциклопедії кібернетики» за підписом директора Інституту кібернетики АН УРСР академіка В. Глушкова. Квітень 1978 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 553. Арк. 60

Leave a Comment

Перейти до вмісту