Звернення правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” до колишніх підневільних працівників німецьких підприємств, які в роки Другої світової війни були насильно вивезені і працювали на них. 22 вересня 1998 р.

Звернення правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” до колишніх підневільних працівників німецьких підприємств, які в роки Другої світової війни були насильно вивезені і працювали на них. 22 вересня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 121

Leave a Comment

Перейти до вмісту