З протоколу Третьої конференції (пленуму) Головної еміграційної ради у Празі про проведення акцій на користь голодуючого населення в Україні. 14-15 лютого 1934 р.

З протоколу Третьої конференції (пленуму) Головної еміграційної ради у Празі про проведення акцій на користь голодуючого населення в Україні. 14-15 лютого 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 3534. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 41.

Leave a Comment

Перейти до вмісту