На відкритті Кам’янець-Подільського державного українського університету. Не раніше 22 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1871. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 10. Фото.

На відкритті Кам'янець-Подільського державного українського університету. Не раніше 22 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1871. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 10. Фото.

Leave a Comment

Перейти до вмісту