Довіреність, видана Генеральним писарем Його Ясновельможності Гетьмана всієї України та військ козацьких. 2[7] жовтня 1918 р.

Довіреність, видана Генеральним писарем Його Ясновельможності Гетьмана всієї України та військ козацьких. 2[7] жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2090. Оп. 1. Спр. 294. Арк. 35

Leave a Comment

Перейти до вмісту