Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про публікації американського журналіста Г. Вільямса в закордонній пресі про голод в Україні. 21 лютого 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про публікації американського журналіста Г. Вільямса в закордонній пресі про голод в Україні. 21 лютого 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 74.

Leave a Comment

Перейти до вмісту