Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статтю американського журналіста Г. Вільямса щодо голоду в Україні. 8 березня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статтю американського журналіста Г. Вільямса щодо голоду в Україні. 8 березня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 78.

Leave a Comment

Перейти до вмісту