Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про заснування Українського допомогового комітету в Лондоні. 10 березня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про заснування Українського допомогового комітету в Лондоні. 10 березня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 79.

Leave a Comment

Перейти до вмісту