З листа Н. Я. Григориїва до Б. М. Залевського про голод та канібалізм в Україні. 25 березня 1934 р.

З листа Н. Я. Григориїва до Б. М. Залевського про голод та канібалізм в Україні. 25 березня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 3562. Оп. 1. Спр. 85. Арк. 130.

Leave a Comment

Перейти до вмісту