Розрахунок витрат та прибутків від експлуатації поштово-пасажирським рухом авіаційного шляху Кам’янець-Подільський — Відень. 1919 р.

Розрахунок витрат та прибутків від експлуатації поштово-пасажирським рухом авіаційного шляху Кам'янець-Подільський — Відень. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4210. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 20зв.

Leave a Comment