Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру Головного управління Генерального штабу УНР про дату випускних іспитів. 28 лютого 1922 р.

Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру Головного управління Генерального штабу УНР про дату випускних іспитів. 28 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 295. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту