Статут «Гуртка українських воєнних інвалідів» в Йозефові. 8 червня 1921 р.

Статут «Гуртка українських воєнних інвалідів» в Йозефові. 8 червня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3521. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту