Оповіщення Управи Тарнівського відділу Товариства допомоги біженцям з України про зняття мірки з ніг дітей для взуття. 26 серпня 1922 р.

Оповіщення Управи Тарнівського відділу Товариства допомоги біженцям з України про зняття мірки з ніг дітей для взуття. 26 серпня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3637. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту