Прохання українського емігранта Г. Пирховки до Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні про допомогу його дітям, які залишилися сиротами в Україні. Не пізніше 31 жовтня 1922 р.

Прохання українського емігранта Г. Пирховки до Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні про допомогу його дітям, які залишилися сиротами в Україні. Не пізніше 31 жовтня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту