Обіжник Бюро видавничої ради Українського громадського видавничого фонду видавництвам із запрошенням взяти участь у першій Виставці українських друків і книжкової графіки в Празі за сприяння Українського громадського комітету. Не пізніше 20 лютого 1924 р.

Обіжник Бюро видавничої ради Українського громадського видавничого фонду видавництвам із запрошенням взяти участь у першій Виставці українських друків і книжкової графіки в Празі за сприяння Українського громадського комітету. Не пізніше 20 лютого 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 56зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту