Витяг з Рекомендацій наукової конференції «Історичні традиції української національної символіки» /Київ, червень 1991 р./ щодо державної символіки України. 8 червня 1991 р.

Витяг з Рекомендацій наукової конференції «Історичні традиції української національної символіки» /Київ, червень 1991 р./ щодо державної символіки України. 8 червня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 36

Leave a Comment

Перейти до вмісту