16-1-22-3556-019.jpg

Лист Консультативно-дорадчої ради при Президії Верховної Ради України до Комісії з питань екологічної політики Верховної Ради України щодо надіслання матеріалів департаменту США України про аварію на Чорнобильській АЕС та документи про допомогу США Україні. 4 квітня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3556. Арк. 13 — 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту