Статут Організації Об’єднаних Націй. 1945 р.

Статут Організації Об'єднаних Націй. 1945 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 33-а. Арк. 46

Leave a Comment

Перейти до вмісту