Закон про асигнування 500 тисяч карб. на завершення будівництва бібліотеки для Університету Св. Володимира в Києві, власноручно затверджений П. Скоропадським. 26 липня 1918 р.

Закон про асигнування 500 тисяч карб. на завершення будівництва бібліотеки для Університету Св. Володимира в Києві, власноручно затверджений П. Скоропадським. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф.1064. Оп. 1. Спр. 278. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту