Про асигнування на Севастопольський порт 1000000 руб. — з журналу засідання Ради Міністрів Української Держави. 27 травня 1918 р.

Про асигнування на Севастопольський порт 1000000 руб. — з журналу засідання Ради Міністрів Української Держави. 27 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 16

Leave a Comment