Про подяку Отамана О. Грекова частинам Житомирської залоги за геройські та жертовні подвиги під час оборони міста. З наказу Наказного отамана Військам Дієвої армії УНР. 15 березня 1919 р.

Про подяку Отамана О. Грекова частинам Житомирської залоги за геройські та жертовні подвиги під час оборони міста. З наказу Наказного отамана Військам Дієвої армії УНР. 15 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту