Про організацію Маніфестації 19 березня і приїзд М. Грушевського — з протоколу засідання УЦР. 13 березня 1917 р.

Про організацію Маніфестації 19 березня і приїзд М. Грушевського — з протоколу засідання УЦР. 13 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 111зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту