Агентурні відомості Особливого відділу Київської добровільної дружини про виявлення складу зброї у дворі Київського політехнічного інституту. 22 листопада 1918 р.

Агентурні відомості Особливого відділу Київської добровільної дружини про виявлення складу зброї у дворі Київського політехнічного інституту. 22 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 147

Leave a Comment