Лист Міністерства народної освіти голові Українського Національного Союзу про створення Комісії у справах вищої школи та наукових інституцій. 24 січня 1919 р.

Лист Міністерства народної освіти голові Українського Національного Союзу про створення Комісії у справах вищої школи та наукових інституцій. 24 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту