Про засудження погромів у Бердичеві, Проскурові ті інших містах України тощо. З протоколу засідання пленуму Президії і комісій Трудового Конгресу. 26 лютого 1919 р.

Про засудження погромів у Бердичеві, Проскурові ті інших містах України тощо. З протоколу засідання пленуму Президії і комісій Трудового Конгресу. 26 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту