Протокол засідання Комісії по купівлі банкнотного паперу для купюр у 1000 карбованців. 9 жовтня 1920 р.

Протокол засідання Комісії по купівлі банкнотного паперу для купюр у 1000 карбованців. 9 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 369. Арк. 144зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту