Довідка Президента Академії наук УРСР Б. Є. Патона про створення системи екологічного моніторингу України. 1990 р.

Довідка Президента Академії наук УРСР Б. Є. Патона про створення системи екологічного моніторингу України. 1990 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2277, арк. 225

Leave a Comment