Наказ № 14 ЦАУ УСРР від 4 лютого 1934 р. про звільнення співробітників Всеукраїнського центрального архіву стародавніх актів у м. Києві, як «класово-ворожих елементів, що проводять організаційно-націоналістичне шкідництво в архіві».

Наказ № 14 ЦАУ УСРР від 4 лютого 1934 р. про звільнення співробітників Всеукраїнського центрального архіву стародавніх актів у м. Києві, як «класово-ворожих елементів, що проводять організаційно-націоналістичне шкідництво в архіві».

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1728, арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту