Протокол зборів старшин Куреня Низових запорожців. 10 березня 1921 р.

Протокол зборів старшин Куреня Низових запорожців. 10 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 119

Leave a Comment

Перейти до вмісту