Карта-схема гамма-випромінювань ґрунту міста Києва станом на 17 червня 1986 року. 17 червня 1986 року.

Карта-схема гамма-випромінювань ґрунту міста Києва станом на 17 червня 1986 року. 17 червня 1986 року.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12 сс. Спр. 4881. Арк. 160

Leave a Comment

Перейти до вмісту