Інформація про діяльність етапного відділу Команди Етапу Галицької армії. 4 серпня 1919 р.

Інформація про діяльність етапного відділу Команди Етапу Галицької армії. 4 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 102. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту