Лист Голови Комітету по Державних преміях України імені Т. Шевченка при Кабінеті Міністрів України академіка О. Гончара про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1993 року. 19 лютого 1993 р.

Лист Голови Комітету по Державних преміях України імені Т. Шевченка при Кабінеті Міністрів України академіка О. Гончара про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1993 року. 19 лютого 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 1. Спр. 143. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту