Преамбула (до Конституції Пилипа Орлика), яка містить в собі стислий огляд української історії від найдавніших часів та, додатково, історичну доповідь про Київщину, в якій доводиться, що Росія не має на неї ніяких прав. Мова латинська.

Преамбула (до Конституції Пилипа Орлика), яка містить в собі стислий огляд української історії від найдавніших часів та, додатково, історичну доповідь про Київщину, в якій доводиться, що Росія не має на неї ніяких прав. Мова латинська.

ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 71, арк. 4. Копія з оригіналу, що зберігається в Національному архіві Швеції, м. Стокгольм, колекція «Cosacica». Мова латинська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту