Постанова Кабінету Міністрів України № 20 “Про управління сферою енергозбереження”. 9 січня 1996 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 20 "Про управління сферою енергозбереження". 9 січня 1996 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 4948, арк. 227

Leave a Comment