Лист голови Комітету допомоги біженцям з Карпатської України до ректора Українського вільного університету про складання меморандуму для збору коштів на допомогу українській еміграції, м. Прага. 24 квітня 1939 р.

Лист голови Комітету допомоги біженцям з Карпатської України до ректора Українського вільного університету про складання меморандуму для збору коштів на допомогу українській еміграції, м. Прага. 24 квітня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859, оп. 1, спр. 200, арк. 265

Leave a Comment