Протокол зборів старшин Куреня Низових запорожців. 10 березня 1921 р.

Протокол зборів старшин Куреня Низових запорожців. 10 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 119зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту