Лист Міністра охорони здоров’я УРСР до Ради Міністрів Української РСР про допомогу у придбанні приладів для санітарно-епідеміологічної служби у зв’язку з радіаційною обстановкою на території Української РСР та для систематичного контролю й оцінки стану навколишнього середовища. 6 травня 1986 р.

Лист Міністра охорони здоров'я УРСР до Ради Міністрів Української РСР про допомогу у придбанні приладів для санітарно-епідеміологічної служби у зв'язку з радіаційною обстановкою на території Української РСР та для систематичного контролю й оцінки стану навколишнього середовища. 6 травня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 499. Арк. 34

Leave a Comment